Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Brodeeraustuote tik it Oy
Y-tunnus: 1938886-9
Yhteyshenkilö: Jyrki Lieto
Verkkokaupan osoite: Sammonkatu 6
Postinumero: 37600
Toimipaikka: Valkeakoski
Sähköpostiosoite: myynti@brodeeraustuote.fi
Verkkosivuston osoite: https://brodeeraustuote.fi

2.Rekisterin nimi:

Brodeeraustuotteen asiakasrekisteri.

3.Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksien toimittamiseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Markkinointitarkoituksiin
  • Tilastointiin

4.Tietojen kerääminen ja käsittely

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa
tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5.Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero,
postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilausten yhteydessä tallennetaan
tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.
Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.
Verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot,
kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä itseltään verkkokaupan tilauksista, yhteydenottolomakkeesta ja sähköpostista.

7.Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.
Lisäksi joitakin tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa
asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakaupan vastuiden hoitamiseksi.

8.Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.
Verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi tietoja luovutetaan logistiikan
yhteistyökumppanille Postille, sekä maksujen välittäjälle Klarna.

9.Rekisterin suojaus

Henkilötietoja säilytetään lukituissa tiloissa.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla ja salasanalla.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10.Eväisteiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja
siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen
avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita
käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon
poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse yrityksen sähköpostiin.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
henkilötietojen poistamista rekisteristä lopullisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

12.Kohdennettu markinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa
palveluissa

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Laadittu 2.2.2023